Política de Protecció de Dades

De conformitat amb el que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’informem dels punts següents:

  • Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de emmaginer.com
  • La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.
  • Les dades sol·licitades a través d’aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequades, pertinents i no excessives.
  • La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.
  • Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercitar els corresponent drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant Emma Giner Pau amb DNI: 44013465K com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: emma@emmaginer.com, Trèvol 13 – Barcelona 08.840-696.979.601.

CONFIDENCIALITAT

La informació que pugui contenir aquest missatge, així com el seu(s) arxiu(s) adjunt(s) és totalment confidencial i va dirigida únicament i exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o la persona responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça esmentada. Gràcies.

Virus: S’han pres les mesures pertinents per assegurar que aquest missatge i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant això, es recomana que el receptor del mateix procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per assegurar-se la inexistència de virus i / o codi maliciós algun.

Uneix-te a la 
COMUNITAT SHAKER
Estaré encantada de mantenir-te al dia!
APUNTA'T
close-link